گزارش تصویری از لکه گیری آسفالت و فعالیتهای عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت (بخش دوم)

گزارش تصویری از لکه گیری آسفالت و فعالیتهای عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت (بخش دوم)

به گزارش رشت۲۰، به منظور استقبال از بهار عملیات لکه گیری آسفالت و فعالیتهای عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

منطقه یک

عملیات روکش آسفالت بلوار قلی پور خیابان شهدا انتهای فرعی سوم

 
 آسفالت نوار حفاری ۲۰ متری گاز کوچه شریفی

عملیات روکش آسفالت بلوار قلی پور خیابان شهدا انتهای فرعی سوم

 
 

منطقه دو

خیابان اصلی و فرعی در منظریه

 

خیابان آیت الله احسانبخش

 

خیابان تختی

رودبارتان

 

منطقه سه

بلوار کشاورز ، بلوار رسالت ، کوچه حق شناس و بلوار مدرس

 
 
 

منطقه پنج

از پاسگاه لاکان تا راه آهن

 

 مسکن مهربه سمت سی ان جی