گزارش تصویری استقبال مردمی از برنامه های تماشاخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

گزارش تصویری استقبال مردمی از برنامه های تماشاخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰، شهروندان شهر رشت از برنامه های تماشاخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت استقبال کردند.