گزارش تصویری افتتاح دبیرستان پروفسور سمعیی با حضور استاندار و شهردار رشت

گزارش تصویری افتتاح دبیرستان پروفسور سمعیی با حضور استاندار و شهردار رشت

به گزارش رشت۲۰ ; گزارش تصویری افتتاح دبیرستان پروفسور سمعیی با حضور استاندار و شهردار رشت دبیرستان پروفسور سمعیی با حضور استاندار و شهردار رشت افتتاح شد.

دبیرستان پروفسور سمعیی با حضور استاندار و شهردار رشت افتتاح شد.