گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جناب آقای مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت به همراه جمعی دیگر از مدیران شهرداری رشت از روند پروژه جمع آوری آب های سطحی در بلوار شهید قلی پور بازدید کردند.

img 9349 - گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور

img 9325 - گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور
img 9326 - گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور
img 9315 - گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور
 img 9311 - گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور
img 9353 - گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور
img 9346 - گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور