گزارش تصویری بازدید دکتر رجب صلاحی معاون سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور و کارشناسان این سازمان از کارخانه کود آلی گیلان و دفنگاه زباله سراوان

گزارش تصویری بازدید دکتر رجب صلاحی معاون سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور و کارشناسان این سازمان از کارخانه کود آلی گیلان و دفنگاه زباله سراوان

به گزارش رشت۲۰ ;در این بازدید رجب صلاحی از نزدیک در جریان عملیات ساخت تصفیه خانه شیرابه پسماند و اقدامات صورت گرفته در راستای بهسازی خط تولید کود کارخانه کمپوست و سوله های جدید پردازش زباله در کارخانه کود آلی قرار گرفت.