گزارش تصویری بازدید دکتر نوبخت از احداث و تکمیل راه آهن رشت به انزلی

گزارش تصویری بازدید دکتر نوبخت از احداث و تکمیل راه آهن رشت به انزلی

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، محمد باقر نوبخت از مراحل احداث و تکمیل راه آهن رشت به انزلی بازدید کرد.