گزارش تصویری بازدید شهردار رشت، جمعی از اصحاب رسانه و فرزندان شهدا از مراحل ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت، جمعی از اصحاب رسانه و فرزندان شهدا از مراحل ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان

به گزارش رشت۲۰، روز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸ شماری از فرزندان شهدا به دعوت امیر ترومیده مسوول امور ایثارگران شهرداری رشت و برخی از خبرنگاران به دعوت مهدی پارسا رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان از دفنگاه زباله های سراوان و روند اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های این دفنگاه و همچنین شرکت کود آلی گیلان بازدید کردند.