گزارش تصویری بازدید شهردار رشت، جمعی از اصحاب رسانه و فرزندان شهدا از کارخانه کودآلی

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت، جمعی از اصحاب رسانه و فرزندان شهدا از کارخانه کودآلی

به گزارش رشت۲۰، روز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸ شماری از فرزندان شهدا به دعوت امیر ترومیده مسوول امور ایثارگران شهرداری رشت و برخی از خبرنگاران به دعوت مهدی پارسا رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان از دفنگاه زباله های سراوان و روند اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های این دفنگاه و همچنین شرکت کود آلی گیلان بازدید کردند.