گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی شهرداری رشت

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با همراهی بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی بازدید کرد.