گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از طرح نهضت ترمیم آسفالت معابر شهر رشت

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از طرح نهضت ترمیم آسفالت معابر شهر رشت

به گزارش رشت۲۰ ;ناصر حاج محمدی شهردار رشت با همراهی میثم حرفت خواه رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری و حامد بشردانش مدیر خدمات شهری شهرداری رشت از طرح نهضت ترمیم آسفالت معابر شهر رشت بازدید کردند.