گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰-صبح روز دوم تیرماه ناصر حاج محمدی شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت بازدید نمود.