گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از منطقه سه شهرداری رشت و شرکت در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از منطقه سه شهرداری رشت و شرکت در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

به گزارش رشت۲۰-ناصر حاج محمدی شهرداری رشت از منطقه سه شهرداری رشت بازدید و در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا شرکت نمود.