گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی بازدیدی با کارکنان ناحیه یک منطقه چهار شهرداری دیدار و گفتگو نمود.

photo 2019 09 25 14 07 46 - گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری
photo 2019 09 25 14 08 04 - گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری
photo 2019 09 25 14 07 58 - گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری
photo 2019 09 25 14 07 34 - گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری
photo 2019 09 25 14 07 55 - گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری
photo 2019 09 25 14 07 52 - گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از ناحیه یک منطقه چهار شهرداری