گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از کارخانه کود آلی گیلان دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت از کارخانه کود آلی گیلان بازدید نمود.

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از کارخانه کود آلی گیلان

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت از کارخانه کود آلی گیلان بازدید نمود.