گزارش تصویری بازدید شهردار رشت و رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر از پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید مدرس جنب دادگستری و روند آسفالت خیابان ۸ دی

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت و رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر از پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید مدرس جنب دادگستری و روند آسفالت خیابان ۸ دی

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت از پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید مدرس جنب دادگستری و روند آسفالت خیابان ۸ دی بازدید نمودند.

شایان ذکر است فرامرز جمشید پور معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری و ناصر عطایی شهردار منطقه یک شهرداری نیز در این بازدید حضور داشتند.