گزارش تصویری بازدید شهردار رشت و رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر از سامانه کنترل ترافیک شهرداری رشت و روند ساخت ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در شهرک مسکن مهر رشت

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت و رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر از سامانه کنترل ترافیک شهرداری رشت و روند ساخت ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در شهرک مسکن مهر رشت

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت از سامانه کنترل ترافیک شهرداری رشت و روند ساخت ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در شهرک مسکن مهر رشت بازدید نمودند.

شایان ذکر است فرامرز جمشید پور معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت نیز در این بازدید حضور داشتند.