گزارش تصویری بازدید معاون رئیس جمهوری و سرپرست استانداری گیلان از سه واحد تولیدی در شهر صنعتی رشت

گزارش تصویری بازدید معاون رئیس جمهوری و سرپرست استانداری گیلان از سه واحد تولیدی در شهر صنعتی رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، معاون رئیس جمهوری و سرپرست استانداری گیلان از سه واحد تولیدی در شهر صنعتی رشت بازدید کردند.