گزارش تصویری برخی اقدامات عمرانی شهرداری رشت در سطح شهر روز یک شنبه ۸ دی ماه عملیات عمرانی شهرداری رشت در برخی نقاط مختلف شهر اجرا شد

گزارش تصویری برخی اقدامات عمرانی شهرداری رشت در سطح شهر

به گزارش رشت۲۰ ; روز یکشنبه ۸ دی ماه عملیات عمرانی شهرداری رشت در مسیرهای ذیل اجرا شد:

اجرای عملیات روکش آسفالت در کوچه سعیدی واقع در محله باقر آباد

 
 
 اجرای خط کشی محوری در خیابان های لاکانی و بیستون