گزارش تصویری برگزاری اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی

گزارش تصویری برگزاری اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی

به گزارش رشت۲۰– اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی با حضور اعضای دو ستاد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱ در دفتر مدیر بازرسی شهرداری برگزار شد.