گزارش تصویری برگزاری ایستگاه مشاوره سلامت و ویزیت رایگان شهروندان

گزارش تصویری برگزاری ایستگاه مشاوره سلامت و ویزیت رایگان شهروندان

به گزارش رشت۲۰، به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه گیلان به مناسبت اربعین حسینی در پیاده راه فرهنگی ایستگاه مشاوره سلامت و ویزیت رایگان شهروندان بر پا شد.