گزارش تصویری برگزاری تئاتر خیابانی در رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، تئاتر خیابانی رشت به عنوان اولین تئاتر خیابانی دائمی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت با همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت هر شب از ساعت ۲۱ برگزار می شود.