گزارش تصویری برگزاری جلسه برنامه ریزی اقدامات شهرداری رشت در ایام محرم و صفر و هفته دفاع مقدس

گزارش تصویری برگزاری جلسه برنامه ریزی اقدامات شهرداری رشت در ایام محرم و صفر و هفته دفاع مقدس

به گزارش رشت۲۰-جلسه برنامه ریزی اقدامات شهرداری رشت در ایام محرم و صفر و هفته دفاع مقدس با حضور مهندس طلیسگر سرپرست معاونت خدمات شهری و جمعی از مدیران مناطق ، ستادی و روسای سازمان های شهرداری رشت برگزار شد.