گزارش تصویری بزرگترین فعالیت داوطلبانه در دنیا همزمان با سایر کشورها در رشت

گزارش تصویری بزرگترین فعالیت داوطلبانه در دنیا همزمان با سایر کشورها در رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، همزمان با روز جهانی زمین پاک و با همکاری موسسه های محیط زیستی انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان، موسسه سبزکاران بالان، کارگروه حفظ محیط کوهستان، انجمن زیست محیطی طلوع امید دیانا، خانه نجات ایران و دبیرخانه ترویج کارهای داوطلبانه و پایگاه های خبری تحلیلی غیرمنتظره و رشت۲۰ پاکسازی محورهای پارک سبزه میدان، خیابان لاکانی و پارک شهر محدوده عمارت کلاه فرنگی انجام شد.