گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا

گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر سید محمد احمدی شهردار منتخب رشت با حضور در گلزار شهدای رشت با آرمان های شهدا تجدید میثاق کرد.

photo 2020 10 01 11 47 54 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا

در این مراسم دکتر احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسلامی شهر رشت، مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.

photo 2020 10 01 11 47 46 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا
photo 2020 10 01 11 47 39 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا
photo 2020 10 01 11 47 36 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا
photo 2020 10 01 11 47 22 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا
photo 2020 10 01 11 47 51 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا
photo 2020 10 01 11 47 44 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا
photo 2020 10 01 11 47 41 - گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب رشت با آرمان های شهدا