گزارش تصویری تودیع و معارفه معاونین اقتصادی و هماهنگی استانداری گیلان

گزارش تصویری تودیع و معارفه معاونین اقتصادی و هماهنگی استانداری گیلان

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، مراسم تودیع و معارفه معاون اقتصادی و هماهنگی استانداری گیلان در استانداری گیلان منصوب شد.

گفتنیست با تغییر در چارت استانداری گیلان و تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان از یکدیگر دو انتصاب جدید در این حوزه صورت گرفته است.

از همین رو کیمیا تنهایی معاون سابق برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان و مدیر فعلی مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان به عنوان معاون توسعه منابع استانداری گیلان منصوب شد.

همچنین آرش فرزام صفت مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان نیز که در دوره ای جانشینی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری را برعهده داشت به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان منصوب شده است.

گفتنی است پیش از این محمد احمدی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان را برعهده داشته است که با این تغییرات به عمل آمده و خروج او از سمت های دولتی احتمال حضور او در انتخابات مجلس پیش بینی می شود.