گزارش تصویری جشنواره می رشت خوشمزه خوراک و مسابقه طبخ میرزا قاسمی به مناسبت روز رشت

گزارش تصویری جشنواره می رشت خوشمزه خوراک و مسابقه طبخ میرزا قاسمی به مناسبت روز رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، جشنواره می رشت خوشمزه خوراک و مسابقه طبخ میرزا قاسمی به مناسبت روز رشت در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار شد.