گزارش تصویری جشنواره گاری کباب رشتی به مناسبت روز رشت

گزارش تصویری جشنواره گاری کباب رشتی به مناسبت روز رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، جشنواره گاری کباب رشتی به مناسبت روز رشت در پیاده راه مرکزی شهرداری برگزار شد.