گزارش تصویری جلسه شورای اداری بخشداری خشکبیجار با حضور فرماندار و نمایندگان شهرستان رشت

گزارش تصویری جلسه شورای اداری بخشداری خشکبیجار با حضور فرماندار و نمایندگان شهرستان رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، جلسه شورای اداری بخشداری خشکبیجار با حضور فرماندار و نمایندگان شهرستان رشت برگزار شد.