گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرداری رشت عصر دیروز جلسه شورای اداری شهرداری رشت با حضور معاونین، مدیران مناطق و ستادی شهرداری برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرداری رشت

،به گزارش رشت۲۰-عصر دیروز جلسه شورای اداری شهرداری رشت با حضور معاونین، مدیران مناطق و ستادی شهرداری برگزار شد.