گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت

گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت

به گزارش رشت۲۰ ;جلسه شورای مدیران با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت ، معاونین شهرداری، مدیران مناطق، مدیران میانی و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری جهت تودیع و معارفه رئیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری و مشاور امور بانوان و مسئول پیگیری امورات ادارای و مکاتبات با وزارت کشور برگزار شد.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - گزارش تصویری جلسه شورای مدیران با حضور شهردار رشت