گزارش تصویری جلسه شورای معاونین شهرداری با حضور شهردار رشت

گزارش تصویری جلسه شورای معاونین شهرداری با حضور شهردار رشت

به گزارش رشت۲۰ ;در راستای برگزاری سلسله جلسات هفتگی، جلسه شورای معاونین شهرداری رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، معاونین و مدیران در تاریخ ۶ آذر برگزار شد.