گزارش تصویری جلسه شورای معاونین شهرداری با حضور شهردار رشت

گزارش تصویری جلسه شورای معاونین شهرداری با حضور شهردار رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای برگزاری سلسله جلسات هفتگی، جلسه شورای معاونین شهرداری رشت روز شنبه ۱۴ تیرماه  با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد.