گزارش تصویری جلسه مشترک دو کمیسیون های شورای شهر رشت با اعضای شورای شهر انزلی و فعالان محیط زیست

گزارش تصویری جلسه مشترک دو کمیسیون های شورای شهر رشت با اعضای شورای شهر انزلی و فعالان محیط زیست

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، جلسه مشترک دو کمیسیون های شورای شهر رشت با اعضای شورای شهر انزلی و فعالان محیط زیست برگزار شد.