گزارش تصویری حضور شهردار رشت در جلسه معارفه رئیس کل دادگستری استان گیلان دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در جلسه معارفه رئیس کل دادگستری استان گیلان حضور یافت.

گزارش تصویری حضور شهردار رشت در جلسه معارفه رئیس کل دادگستری استان گیلان

به گزارش رشت۲۰-دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در جلسه معارفه رئیس کل دادگستری استان گیلان حضور یافت.