گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت

گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در فرماندرای شهرستان رشت برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

 

چعفرزاده ایمن آبادی 1 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت

چعفرزاده ایمن آبادی 2 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت چعفرزاده ایمن آبادی 3 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت چعفرزاده ایمن آبادی 4 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت چعفرزاده ایمن آبادی 5 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت چعفرزاده ایمن آبادی 6 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت چعفرزاده ایمن آبادی 7 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت چعفرزاده ایمن آبادی 8 - گزارش تصویری حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در فرمانداری شهرستان رشت