گزارش تصویری راهپیمایی روز ۱۳ آبان با مشارک سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت

گزارش تصویری راهپیمایی روز ۱۳ آبان با مشارک سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰، راهپیمایی ۱۳آبان، روز ملی مبارزه با استکبار و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.