گزارش تصویری عصری با شعر در روز اردی‌بهشتی

گزارش تصویری عصری با شعر در روز اردی‌بهشتی

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، مراسم تجلیل از پنج شاعر جوان گیلانی محمدصادق باقی‌زاده، جواد پیش‌نماز، ساجده جبارپور، محمدرضا میرزازاده و مرتضی عابدپور در عصری با شعر در روز اردی‌بهشتی با همت موسسه باغ بهار برگزار شد.