گزارش تصویری عملیات آسفالت بلوار آیت الله ضیابری

گزارش تصویری عملیات آسفالت بلوار آیت الله ضیابری

به گزارش رشت۲۰ ;در ادامه اجرای نهضت آسفالت در سطح شهر رشت عملیات آسفالت بلوار آیت الله ضیابری در ورودی خیابان سردار جنگل در تاریخ ۳ دی ماه اجرا شد.