گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید حراست شهرداری رشت

گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید حراست شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰ ; در این مراسم دکتر ناصر حاج محمدی ضمن اعطای حکم محمد نعمت پور به عنوان سرپرست حراست شهرداری رشت، از زحمات مجید پورجعفری در زمان تصدی مسئولیت حراست تقدیر و تشکر و برای محمد نعمت پور در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.