گزارش تصویری مراسم شام غریبان ویژه بانوان در پیاده راه فرهنگی رشت

گزارش تصویری مراسم شام غریبان ویژه بانوان در پیاده راه فرهنگی رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، مراسم شام غریبان ویژه بانوان در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.