گزارش تصویری نشست خبری تشریح دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه آمار و برنامه ریزی

گزارش تصویری نشست خبری تشریح دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه آمار و برنامه ریزی

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، نشست خبری تشریح دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه آمار و برنامه ریزی برگزار شد.