گزارش تصویری نشست هم اندیشی شهردار رشت با مدیر و معاونین منطقه یک شهرداری

گزارش تصویری نشست هم اندیشی شهردار رشت با مدیر و معاونین منطقه یک شهرداری

به گزارش رشت۲۰ ; دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی نشستی با مدیر و معاونین منطقه یک شهرداری دیدار و گفتگو نمود.