گزارش تصویری هفتادمین جلسه علنی شورای شهر رشت

گزارش تصویری هفتادمین جلسه علنی شورای شهر رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، هفتادمین جلسه علنی شورای شهر رشت در عمارت مرکزی شورا برگزار شد.