گزارش تصویری یکصد و بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت

گزارش تصویری یکصد و بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، یکصد و بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان مرکزی شورا برگزار شد.