گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت

گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از حرف تازه، گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت حاکی از اوضاع نابسامان این محله و وعده های به سرانجام نرسیده مسئولین دارد.

عدم توسعه متوازن شهری در رشت باعث ایجاد اختلاف عمیق میان سطح امکانات رفاهی در محلات مختلف رشت شده است.

در فاصله ای کم نسبت به گلسار که یکی از بالاترین محلات رشت از لحاظ سطح امکانات به شمار می رود محلاتی نظیر کوی حسینی و فخب نیز وجود دارند که با گذشت سالها از وعده های مسئولین هنوز وضعیت مطلوبی ندارند.

در همین راستا به محله فخب، واقع در ابتدای جاده پیربازار رشت رفتیم تا نگاهی به مهم ترین مشکلات مردم این منطقه داشته باشیم.

به گفته ساکنین فخب، نبود سیستم فاضلاب، تصفیه خانه و آسفالت نامناسب مهم ترین مشکلات این محله به شمار می رود که از یک سو سلامت ساکنین این محدوده را به خطر انداخته و از سوی دیگر مشکلات فراوانی را در تردد خودروها به همراه داشته است.

این در حالی است که پیش از این وعده های بسیاری از سوی مسئولین مربوطه به مردم این محله داده شده است اما حتی از روکش آسفالت مناسب نیز خبری نبوده است.

انتظار می رود پروژه های در دست اجرا هرچه سریع تر از سوی آبفا و سایر مسئولین مربوطه پیگیری شود و شهرداری و مجموعه مدیریت شهری رشت نیز نسبت به آسفالت معابر فخب اقدام نماید.

فخب با بیش از ۸ هزار نفر جمعیت یکی از کم برخوردارترین محلات رشت به شمار می رود.

تصاویری از محله فخب و مشکلات آسفالت این محله در ادامه قابل مشاهده است.

گزارشی از بهنیا ثابت رفتار و میلاد مقدم

photo 2021 04 01 17 45 22 1024x574 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت

photo 2021 04 01 17 45 24 1024x682 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت photo 2021 04 01 17 45 25 1024x574 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشتphoto 2021 04 01 17 45 26 1024x574 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت photo 2021 04 01 17 45 27 2 1024x682 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشتphoto 2021 04 01 17 45 28 1024x682 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشتphoto 2021 04 01 17 45 29 1024x574 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت photo 2021 04 01 17 45 42 2 1024x682 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت

photo 2021 04 01 17 45 21 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت

photo 2021 04 01 17 45 27 1024x682 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشتphoto 2021 04 01 17 45 42 1024x574 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت photo 2021 04 01 17 45 52 2 1024x574 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشتphoto 2021 04 01 17 45 52 3 1024x682 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت photo 2021 04 01 17 45 54 1024x682 - گزارش میدانی از وضعیت آسفالت و فاضلاب محله فخب رشت