گیلان، افتخار به تاریخ و شرمنده امروز! ماندگاری پل های قدیمی، تخریب پلهای جدید؛

گیلان، افتخار به تاریخ و شرمنده امروز!

به گزارش رشت۲۰؛ ولی جهانی با بیان اینکه ۴۰ پل تاریخی در گیلان شناسایی و ثبت شده اند، ادامه داد: تمام این پل های تاریخی در مسیر رودخانه های بزرگ جانمایی شده اند و هیچ گونه آسیبی به آنها وارد نشده است.

همزمان با تخریب چندین پل در سیل اخیر استان گیلان، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گیلان اعلام کرد که پل های تاریخی ایران از دوره صفویه به بعد برجای مانده اند.

 

ولی جهانی با بیان اینکه ۴۰ پل تاریخی در گیلان شناسایی و ثبت شده اند، ادامه داد: تمام این پل های تاریخی در مسیر رودخانه های بزرگ جانمایی شده اند و هیچ گونه آسیبی به آنها وارد نشده است.

 

جهانی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از پل های امروزی اگر در برابر سیل تاب نیاورده و تخریب شده اند، گفت: اما پل های تاریخی به سبب بکارگیری اصول فنی مهندسی صحیح، مکان یابی مناسب و استفاده از مصالح مناسب و اصولی در برابر سیل های ویرانگر اخیر مستحکم مانده اند.

 

شاید نمونه هایی چون ماندگاری این پل ها نشان از ان می دهد که گیلان هرچقدر به تاریخ خود می بالد در برابر وضعیت امروزی خود چیزی برای گفتن ندارد. پل هایی که در مقابل یک سیل (هرچقدر هم شدید) سقوط می کند نشانه ای از ضعف در مهندسی و سازنده و ضعف در نظارت و ساخت  آن است. در برابر آن ها پل های قدیمی قرار دارند که نمادی از استحکام و  ماندگاری هستند که برای تاریخ گیلان برجای مانده اند. شاید نیاز باشد به جای این همه تشویق و تمجیدهایی که امروز صورت می گیرد مهندسان و سازندگان پلهای تاریخی گیلان طی مراسمی به صورت نمادین تجلیل شوند تا درس عبرتی برای امروز شوند.