گیلان رتبه سوم امام زاده ثبت شده در کشور براساس آمار؛

گیلان رتبه سوم امام زاده ثبت شده در کشور

به گزارش رشت۲۰- براساس آمار به دست آمده از سایت «بقاع متبرکه» وابسته به سازمان اوقاف، در ایران ۸۱۶۷ امام‌زاده ثبت شده است. استان‌های فارس با ۱۴۵۱، مازندران با ۱۲۷۶ و گیلان با ۶۷۱، بیشترین امام‌زاده‌های ثبت شده را دارند.

5124779 - گیلان رتبه سوم امام زاده ثبت شده در کشور

 اعتماد آنلاین