یادداشت/ مجید رجبی ویسرودی | تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت قانون گذار از تولید و رونق بخش خصوصی

یادداشت/ مجید رجبی ویسرودی | تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت قانون گذار از تولید و رونق بخش خصوصی

به گزارش رشت۲۰، در سالهای اخیر مفهوم اقتصاد بسیار وسیع تر از گذشته بر ارکان حکومت ها تاثیرگذار بوده و اقتصاد پویا و ضرب آهنگی پایدار در حوزه اقتصادی در کنار رفاه عمومی برای یک‌ کشور، جایگاهی مناسب در مراودات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در روابط بین الملل را به ارمغان خواهد آورد.

امروزه رقابت بین کشورهای در حال توسعه در قالب اقتصادهای نوظهور در جهان به دلیل اهمیت مسئله اقتصاد، به آوردگاهی حساس تبدیل گردیده است که لحظه ای غفلت و یا اندکی ذکاوت میتواند چشم انداز و راهبرد یک نسل را تغییر دهد.

یقینا در این بین حکومت هایی موفق خواهند بود که سیاست گذاران حوزه اقتصاد آن با استفاده و بکارگیری از دانش روز، نظر کارشناسان و اشراف به توانمندی ها و کاستی های موجود اهداف راهبردی خود را ترسیم و با تعریف یک ساز و کار اجرایی دکترین اقتصادی کشور را ارائه دهند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بواسطه مسائل سیاسی و شرایط خاص منطقه کشور ما همواره درگیر با تحریم ها و شرایط فوق العاده ای بوده که کشورهای غربی و دشمنان نظام آن را بر کشور تحمیل کرده اند و به همین دلیل فعالین و نظام اقتصادی کشور در مراوده اقتصادی با بسیاری از قطب های اقتصادی جهان شرایطی عادی و برابر با سایر کشورها نداشته است.

مقام معظم رهبری از قریب به یک دهه پیش با بصیرت خود در حوزه اقتصادی سیاست اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توانمندی های داخلی را تنها راهکار مقاومت در برابر تحریم ها و شیطنت های بیگانگان دانست و از همه نخبگان و فعالین اقتصادی در راستای الزام به چهارچوب این دکترین کاربردی دعوت بعمل آورد لیکن به نظر میرسد به هر دلیلی هنوز منویات رهبری در این خصوص اجرا نگردیده چرا که با سیاستگذاری و پایبندی در این مسیر مشکلات حوزه اقتصاد باید به طرزی قابل لمس در جامعه تقلیل یابد.

سرنخ اقتصاد مقاومتی را باید در ایجاد زیرساخت و حمایت از تولید و کارآفرینی جستجو کرد چرا که رکن اصلی این دکترین اقتصادی استقلال در موضوع اقتصاد از خارج از مرزها میباشد.
به نوعی تعریف ساده اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی و تولید نیازهای روز کشور توسط تولیدکنندگان و با دانش بومی میباشد که امروزه امکان تحقق این مهم در کشور براحتی وجود دارد چرا که دانش بومی در اکثر صنایع موجود میباشد و اگر سیاستگذاری در زمینه قانون گذاری و حمایت دولتی بر تولید متمرکز شود اقتصاد مقاومتی مقرون به صرفه ترین راهکار برای عبور از چالشهای اقتصادی خواهد بود.