یک بام و چند هوا، رسانه گیلانی را به بازرسی شهرداری می‌کشاند؟!

یک بام و چند هوا، رسانه گیلانی را به بازرسی شهرداری می‌کشاند؟!

اختصاصی / به گزارش خبر فوری رشت، چندی پیش بود که در فضای مجازی اسنادی از دریافتی چند ده میلیون تومانی یکی از رسانه ها منتشر شد.

رسانه ای که یکی از سرسخت ترین مخالفین شهردار سابق رشت بود و به یک باره بدل به حامی جدی وی در ایام انتخابات شورای شهر رشت شد!

با این حال این رسانه طی روزهای اخیر انتقادات بسیاری را به مدیرمالی شهرداری وارد کرده و معتقد است پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۳ پرسنل واحد مالی شهرداری غیرمعقول بوده است! اگر مدیرمسئول این رسانه همواره در حال چرخش کمی با ضرب و تقسیم آشنا باشد به راحتی می تواند به این موضوع برسد که به ازای هر کارمند در پایان یک سال کاری به صورت میانگین چیزی حدود سه میلیون و چهارصد هزار تومان پاداش پرداخت شده است.

قابل تامل آنکه ادعای این رسانه در حال چرخش در شرایطی است که وی تنها به لطف خودشیرینی برای شهردار وقت توانست چند ده میلیون تومان دریافتی مالی داشته باشد و حال چنان فریادی از دریافت پاداش ۳-۴ میلیونی کارمندان شهرداری رشت مینالد که انگار نه انگار که وی نیز نامش در جمع همان ۱۲ رسانه معرفی شده به بازرسی قرار دارد!