یک سفر شهر خلاق، جایزه بهترین خبر در حوزه شهرخلاق خوراک مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت خبرداد:

یک سفر شهر خلاق، جایزه بهترین خبر در حوزه شهرخلاق خوراک

فاطمه قدیمی حرفه، برای بهترین خبر در حوزه شهرخلاق در بعد بین المللی جایزه حضور در یکی از سفرهای شهر خلاق را در نظر گرفت.

به گزارش رشت۲۰ ؛فاطمه قدیمی حرفه، برای بهترین خبر در حوزه شهرخلاق در بعد بین المللی جایزه حضور در یکی از سفرهای شهر خلاق را در نظر گرفت.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت، در بخشی از مراسم تقدیر از خبرنگاران در تالار گلستان رشت گفت: در صورت موافقت اعضای شورا، بر اساس ساز و کاری که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تعریف می کند خبرنگاری که بهترین خبر شهر خلاق در بعد بین المللی را تهیه کرده است به یکی از سفرهای شهر خلاق اعزام خواهد شد.

شایان ذکر است در این مراسم سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت در راستای شفاف سازی اعلام کرد: هیچ یک از اعضای شورا با پول بیت المال به سفرهای خارجی شهر خلاق نرفته اند.